halve dagsysteem van 02.12.14 tot en met 16.12.14.; oudercontact op donderdag 18.12.14

Geachte ouders,

Beste leerling,

In de schoolagenda van uw dochter of zoon vindt u binnenkort de planning van de eerste reeks examens. Dagelijks worden de eindproeven afgenomen tussen 8.40u en 11.30u. Niemand mag de school verlaten vóór dit afgesproken einduur. Indien de leerling het middagmaal op school wenst te gebruiken, begeeft zij/hij zich onmiddellijk naar het restaurant. Elke dag vanaf 2 december tot en met 16 december noteren de leerlingen het uur van aankomst thuis in de schoolagenda, de ouders plaatsen daarbij hun handtekening. De leerlingen hebben tijdens de examens altijd hun boeken en schriften bij van de volgende dag, zodat ze steeds kunnen studeren voor het komend examen. Vermits de student stilte en aanmoediging nodig heeft om geconcentreerd te leren, is het meestal aangewezen dat zij/hij thuis studeert. Het is afhankelijk van het karakter van uw kind of er toezicht nodig is of niet. Indien thuis niemand aanwezig is en als u vermoedt dat er controle noodzakelijk is om enig resultaat te verkrijgen, kunt u telefonisch een afspraak maken met juffrouw Karen of juffrouw Hannelore van het leerlingensecretariaat om studie te voorzien op school. Dit gebeurt echter steeds voordat uw kind op school dient aanwezig te zijn. Na de studie van 12.50u tot 15.30u parafeert de toezichter de schoolagenda. De leerlingen van paardrijden en -verzorgen beschikken niet altijd over een halve-dagsysteem, omwille van het feit dat zij ook proeven moeten afleggen tijdens de namiddag. Ter compensatie worden zij begeleid tijdens het studeren voor elk examen. De schoolbus zal dagelijks voor iedereen naar het internaat rijden om 13.00u en 15.00u, behalve voor 3 en 4 PAV na het examen paardrijden om 17.00u. Tijdens de foutenanalyses op woensdag 17/12/14 wordt elk examen grondig besproken. De vragen worden in het schrift genoteerd vergezeld van een model-antwoord, zodat de leerling door deze foutenanalyse inzicht krijgt in de leerstof en de qoutering ervan. Tijdens de 2de week van de examens worden stages georganiseerd voor bepaalde leerlingen van de 3de graad. Donderdag 18 december wordt een feestdag! Voormiddag wordt een waardevolle “talentenevaluatie” georganiseerd voor de leerlingen. Via gepersonaliseerde brochures wordt actief gezocht naar de beste toekomstmogelijkheden voor onze studenten. Vanzelfsprekend gebruiken wij de resultaten hiervan tijdens onze adviseringen.. Na een heus Kerstdiner in het schoolrestaurant overhandigen de klastitularissen de rapporten rond 13.30u in hun vaklokaal. Nadien mogen de leerlingen naar huis of vergezellen zij de ouders naar het oudercontact in het vaklokaal van de klastitularis tussen 14u en 16u indien het rapport een overgang naar een andere studierichting adviseert. Nadien begint de Kerstvakantie, want vrijdag wordt een studiedag georganiseerd voor de leerkrachten.

Directie en personeel wensen U succesvolle examens en een leerrijke talentendag.

NB: Omdat we een algemene staking verwachten op maandag 15 december 2014, worden op die dag géén examens gepland. Door evaluatiegesprekken van de begeleidende klassenraad wordt deze stakingsdag kindvrij.

 


nieuws

login