Januari 2015

Geachte ouder,

Beste leerling,

Atheneum Bilzen bezit een belangrijke troef in haar schoolcultuur: door de aanwezige diversiteit kunnen er méér kansen geboden worden om onze studenten op te voeden tot “wereldburgers”! De jongere ontmoet op het schoolterrein een publiek uit verscheidene onderwijsvormen, provincies, levensbeschouwingen, culturen, sociale klassen… met een divers aanbod aan talenten. Deze leersituatie begunstigt in sterke mate de ontwikkeling van sociale vaardigheden van onze studenten. Dagelijks worden wij overspoeld met mediaberichten over succesvolle beroepsactiviteiten van onze “Martinusstars”. Dit moet het gevolg zijn van de wijze waarop zij de gelegenheid krijgen om zelfvertrouwen op te bouwen en zich aan te passen aan diverse omstandigheden.  Onze studenten intensief begeleiden om de best mogelijke kansen voor elk kind te creëren, is voor elke leerkracht een boeiende maar zware opgave.De huidige maatschappij vindt daarbij ondeugden zoveel aantrekkelijker dan deugden, zowel bij jongeren als bij volwassenen. Hoe stoer kunnen we zijn door hard te zijn voor de andere, door duidelijk onze “macht” te laten vaststellen, door anderen belachelijk te maken…Als ik aan sommige leerlingen vraag waarom ze voor het ene vak zich meer inzetten dan voor het andere, antwoorden ze mij soms: “Omdat men respect heeft voor mij!”.Leerkrachten die cynische opmerkingen geven, worden door de studenten ervaren als opvoeders die enkel om zichzelf geven. Alleen in een kindvriendelijke cultuur kan een jongere zijn talenten ontwikkelen en open staan voor de begeleidingsinitiatieven van de leerkracht. Elke student is beter gemotiveerd als hij/zij kan leren in een omgeving waarin gewerkt wordt aan de positieve belevenis van het leerproces.

De adviezen en opmerkingen geformuleerd op het rapport, zijn het resultaat van twee dagen intensieve bespreking. Tijdens een aantal begeleidende klassenraden wordt vastgesteld dat de leerlingen te weinig studiementaliteit bezitten. In het ASO moet men gemiddeld twee uur per dag besteden aan huiswerk en leren, maar de meeste studenten bereiken dit minimum aan studie niet. In die omstandigheden  behaalt men natuurlijk ook niet de verwachte resultaten. Daarom zullen in de eerste en tweede graad méér onaangekondigde toetsen plaatsvinden. In de derde graad zal vooral aandacht besteed worden aan onderzoekscompetenties ter voorbereiding op het zelfstandig leren in het hoger onderwijs.  Tenslotte wensen we u allen een gelukkig en gezond 2015 waarin we met vernieuwde moed en een fris hoofd de talenten trachten te stimuleren van onze studenten, zodat we samen de vereiste leerwinst bereiken om hun toekomstdromen te verwezenlijken..

Van harte, Elisabeth Vanrusselt, directeur Atheneum Martinus Bilzen.

N.B. Wist U dat wij op 28 februari 2015 de inschrijvingen starten voor het volgend schooljaar met een voorrangsperiode voor broers en zussen, campusleerlingen en kinderen van personeelsleden?!

 


nieuws

login