start schooljaar 2014 2015

Beste leerling,

Proficiat! Jij bent één van de honderd nieuwe leerlingen van de Martinusschool, waarvan meer dan de helft ingeschreven werd voor het eerste leerjaar secundair onderwijs. Jouw keuze voor onze school betekent dat je waarde hecht aan een veilige leersituatie, een intensieve begeleiding, een kindvriendelijke sfeer en een stevige studiebasis. Dit zijn tevens de bekendste troeven van de Martinusschool.

Motivatie is een belangrijke pijler van succesvolle studies. Daarom organiseert onze school in de eerste en tweede graad ASO vier lesuren voor het vak seminarie. Hierin wordt een accent gelegd op het talent van de student. Voor sommigen betekent dit een zoektocht naar de sterke punten van zichzelf, voor anderen geeft deze optie de mogelijkheid om zich degelijk voor te bereiden op verdere studies. Dit betekent dat de leerlingen tijdens de eerste week diverse keuzes mogen maken uit het volgend aanbod: Latijn, extra talen, handel, wiskunde, wetenschappelijke experimenten, creativiteit, ICT, techniek, mechanica, hout, mode, voeding, sport (paardrijden, voetbal, wielrennen,…) In de tweede graad BSO hebben de leerlingen de mogelijkheid om 2 lesuren te besteden aan seminarie. Naast motivatie en talentontwikkeling wordt de Martinusstudent dus voorbereid op eender welke studiekeuze in de tweede of derde graad ASO, TSO, KSO of BSO.

Tenslotte heten wij je van harte welkom op maandag 1 september 2014 tussen 8.40u en 9u op de speelplaats van onze school. De eerste dag breng je enkel een balpen, een kaft en papier mee van A4 formaat. Koop niet teveel vooraf, want elke vakleraar zal in je agenda laten noteren wat je juist nodig hebt. Vergeet tijdens het volgend weekend niet de verkregen formulieren in te vullen en gehandtekend mee naar school te brengen.

Als je een middagmaal wenst te gebruiken op school, breng je tevens € 3,50 mee om een bonnetje aan te kopen. Internen krijgen ook een brief met richtlijnen vanwege het internaat. Zij mogen hun kamer al eerder inrichten.

 

Tot ziens,

Elisabeth Vanrusselt, directie.

 


nieuws

login