Examenregeling


Bilzen, 10 november 2015

Betreft : halve dagsysteem van 30.11.15 tot en met 16.12.15.,

oudercontact op donderdag 17.12.15 van 14u-16u

Geachte ouders,

Beste leerling,

Binnenkort krijgt u de planning van de eerste reeks examens. Dagelijks worden de eind­proe­ven afgenomen tussen 8.40u en 11.3­0u. Niemand mag de school verla­ten vóór dit afge­sproken eind­uur. Indien de leer­ling het mid­dagmaal op school wenst te ge­bruiken, begeeft zij/hij zich onmiddellijk naar het restau­rant.
De leerlingen hebben tijdens de examens altijd hun boeken en schriften bij van de volgende dag, zodat ze steeds kunnen studeren voor het komend examen.

Vermits de student stilte en aanmoediging nodig heeft om geconcentreerd te leren, is het meestal aangewezen dat zij/hij thuis studeert. Het is afhankelijk van het karakter van uw kind of er toezicht nodig is of niet. Indien thuis niemand aanwezig is en als u vermoedt dat er controle noodzakelijk is om enig resultaat te verkrijgen, kunt u telefonisch een af­spraak maken met juffrouw Karen of juffrouw Hannelore van het leerlingensecretariaat om studie te voorzien op school. Dit gebeurt echter steeds voor­dat uw kind op school dient aanwezig te zijn.

De leerlingen van paardrijden en -verzorgen beschikken niet altijd over een halve-dagsysteem, omwille van het feit dat zij ook proeven moeten afleggen tijdens de namiddag. Ter compensatie worden zij begeleid tijdens het studeren voor elk examen. De schoolbus zal dagelijks voor iedereen naar het internaat rijden om 13.00u en 15.00u, behalve voor 3 en 4 PAV na het examen paardrijden om 17.00u. Tijdens de foutenanalyses op dinsdag 15/12/15 wordt een examen grondig besproken. De vragen worden in het schrift genoteerd vergezeld van een model-antwoord, zodat de leerling door deze foutenanalyse inzicht krijgt in de leerstof en de qoutering ervan. Tijdens de 2de week van de examens worden stages georganiseerd voor bepaalde leerlingen van de 3de graad BSO.

Woensdag 16 december wordt een leerrijke dag! Voormiddag wordt een waardevolle “talentenevaluatie” georganiseerd voor de leerlingen. Via gepersonaliseerde brochures wordt actief gezocht naar de beste toekomstmogelijkheden voor onze studenten. Vanzelfsprekend gebruiken wij de resultaten hiervan tijdens onze adviseringen.. Na een heus bezoek een Kinepolis en een Kerstdiner in het schoolrestaurant overhandigen de klastitularis­sen de rappor­ten rond 13.30u in hun vaklokaal op donderdag 17/12/2015. Nadien mogen de leerlingen naar huis of vergezellen zij de ouders naar het oudercontact in het vaklokaal van de klastitularis tussen 14u en 16u indien het rapport een overgang naar een andere studierichting adviseert. Nadien begint de Kerstvakan­tie, want vrijdag wordt een studiedag over GOK en het M-decreet georganiseerd voor de leerkrachten.

Directie en perso­neel wensen U succesvolle examens en een leerrijke talentendag.

 


nieuws

login