Planning einde schooljaar

Bilzen, 17 mei 2016

Geachte ouders,

Beste leerling,

De examenstress viert hoogtij en de vakantie nadert met rasse schreden. De stijgende temperaturen nodigen soms uit tot een lichte kleding. OPGELET!! Korte rokjes, kleedjes en broekjes zijn NIET toegelaten, evenmin spaghettibandjes, uitdagende halsuitsnijdingen of broeken met gaten en scheuren.
Momenteel vergaren de leerlingen de laatste reeks punten en denken zij al aan bepaalde toekomst­perspectieven voor het studieverloop van het volgend schooljaar.

Om U te informeren over de eindejaarsactiviteiten geven wij u hierbij een wekelijks overzicht van onze afspraken ter zake.

 

Week van 9 mei tot 29 mei 2016: EXAMENREGELINGSWEKEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het examenrooster wordt aan de leerkrachten meegedeeld ad valvas. Iedereen controleert zijn/haar eigen vakken en brengt in samenspraak met de directie de nodige verbeteringen aan.

De klastitularis controleert nadien of de examenregeling voor alle vakken correct is.

 

Week van 30 mei tot 3 juni 2016: AFRONDINGS- EN EVALUATIEWEEK DW4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke vakleerkracht noteert in de smartschoolagenda de leerstofdoelen die geëxamineerd worden. Tevens vult hij/zij de evaluatiecijfers in voor het dage­lijks werk van de 4de rap­portbeurt (DW4).

De geïntegreerde proef Initiator - praktijk paardrijden wordt afgenomen van 6 PAV in de manege onder leiding van de leraren C.Hansen, L. Reynders, G. Lambrichts, S.Hollanders, M.Coppin en de juryleden afgevaardigd door VTS op donderdag 2 en 9 juni 2016.

Vrijdag 3 juni 2016 komen juryleden de geïntegreerde proef contro­leren van 4B PAV, 4, 6, 7B HOUT; 4, 6,7B DuWo; 4, 6, 7B MRV; 4B VV; de leerlingen van Kinderzorg hebben de GIP-proef reeds afgelegd, maar zij dienen hun eindwerk nog voor te stellen aan de jury.

4,6, 7B DuWo: o.l.v. PL. Jansen, R. Henno, Oosterbosch R, jury R. Schlusmans

4,6,7B HOUT: o.l.v. G. Roemers, G. Wouters, jury dhr. Baldewijns en dhr. Michiels

4,6,7B MRV: o.l.v. M. Sdao, R. Nulens, jury mevr. Karpenko, mevr. Martens

7KZ: o.l.v. C. Roosen, S. Mulleners, jury G. Roosen

4B VV: o.l.v. S. Vanspauwen, V. Bollen, jury A. Loenders

4B PAV: o.l.v. C. Hansen, L. Reynders, G. Lambrichts, D.Dewaelheyns, jury De Lathouwer
en A. Loos LRV

 

Week van 6 tot 10 juni 2016: EERSTE EXAMENWEEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de examenperiode mogen de leerlingen de school verla­ten vanaf 11.30u. Natuurlijk verlaten zij de school niet vóór 12u als zij nog niet klaar zijn met het afwerken van het examen.

Vergeet niet elke dag de schriften en boeken mee te brengen van het volgend examen, zodat jullie kunnen leren voor het vak van de dag nadien.


VOOR ELK EXAMEN GEEFT IEDERE LEERLING DE HANDBOEKEN AF AAN DE VAKLE­RAAR, ANDERS KAN EEN EXAMEN GEWEIGERD WORDEN.


Week van 13 tot 17 juni 2016: TWEEDE EXAMENWEEK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idem eerste week!

Vrijdag 17 juni wordt voormiddag de G.I.P. Instructeur B paardrijden mondeling afgenomen van

7MARIJ in de bibliotheek door de leer­krachten C.Hansen en de juryle­den A.Loos LRV, R.Janssens VLP, L.Joosten VLP en dr.J.P.Nolens, onze peter van de richting paardrijden en erevoorzitter KBRSF militarycommissie.

Namiddag wordt de GIP van 6T LOSP afgenomen (jury : L. Stulens, directie BAO, leerkrachten sport, Sportdienst Bilzen).

 

Week van 20 tot 25 juni 2016 : EXAMEN-, REMEDIËRINGS-, DELIBERATIE- en INVENTARISWEEK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 20 juni en dinsdag 21 juni: examens en bijkomende proeven tussen 9u en 12u.

Woensdag 22 juni: de leerkrachten maken de inventaris op van de leer­boeken en materialen per vaklo­kaal of werkhuis. Intus­sen worden ook de lokalen OPGE­RUIMD.

Eén leerlin­g per klas geeft schriften af per vak aan het secretariaat.

(Op de laatste examendag geven de uitverkoren leerlingen alle werkschriften en/of cursussen af op het leerlingensecretariaat. De andere leerlingen van de klas dienen ook al hun schriften/cursussen thuis te bewaren gedurende 3 schooljaren.)

Donderdag 23 juni: schoolreis Walibi. De leerkrachten delibereren alle graden BSO.

Vrijdag 24 juni: deliberaties 1e en 2e graad ASO en TSO.

Zaterdag 25 juni: vanaf 10u: selectieproeven paardrij­den

 

Week van 27 tot 30 juni 2016 : DELIBERATIES, OUDERCONTACT en PROCLAMATIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 27 juni: deliberaties 3e graad ASO en TSO.

Woensdag 29 juni: OUDERCONTACT tussen 16u30 en 18u30 in de vaklokalen.

Vanaf 19u30 plechtige proclamatie in de polyvalente hal voor alle leerlingen van het 6de en 7de jaar. Tevens worden de afgestudeerden gehuldigd en de “GRADUATION STAR” overhandigd.

Opmerking: voor de leerlingen van paardrijden zijn er nog opruimingsdagen gepland, die door de rijleraars meege­deeld worden.

NB: Tijdens de bijkomende proeven en de deliberatiedagen evenals op dinsdag 28 juni zijn alle leerlingen vrij, behalve degenen die aanwezig moeten zijn voor een bijkomende proef.

Donderdag 30 juni is kindvrij omwille van de pedagogische studiedag.

Op donderdag 1 september 2016 hervatten wij de lessen na een heerlijke vakantie. Om 8.30u verzamelen wij op de speelplaats en vertellen wij onze vakantieverhalen, voordat de schoolbel rinkelt om 9u. Wij zullen blij zijn jullie terug te ontmoeten!

Maar nu wensen we jullie eerst schitterende examenresultaten en daarna een heerlijke vakantie!

Directie en personeel Atheneum Martinus Bilzen.

 


nieuws

login