Dag van Europa 9 mei

Een Comenius project is een project van lange adem en ontzettend veel activiteiten. We hebben Turkije bezocht in november 2013. De voorbereiding, het bezoek en de verwerking ervan kunnen worden nagelezen in de oudere bijdragen van deze blog. Nadien heeft ons team niet stil gezeten. Talloze vergaderingen, wensen en informatie uitwisselen met de partnerlanden, voorbereiden van het bezoek aan België in mei en nog veel meer, zorgden voor een vol programma. Gelukkig hebben enkele extra leerkrachten het team versterkt.
Vandaag hebben de leerlingen van de Martinusschool kennis gemaakt met de dag van Europa. De Europese vlag hing uit, daarna kregen ze een korte uitleg en terwijl ze het Europees volkslied hoorden probeerden ze zo veel mogelijk andere leerlingen te groeten. Ze gaven elkaar een hand en stelden zich voor, zolang de muziek te horen was. Elke ontmoeting werd geteld en de leerling met het grootste aantal ontmoetingen kreeg een mooi geschenk uit handen van de directie: een horloge van de rode duivels. Van de Vijvere Kyan, een leerling uit 2A , werd de winnaar met 141 ontmoetingen. Kyan heeft ons laten zien dat het smeden van een band met anderen belangrijk en leuk is. Zo symboliseerde hij vandaag waar Europa voor staat. In de klas kregen alle leerlingen daarna extra uitleg over deze dag van Europa.
De Europadag wordt in de EU-landen nl. sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman een ambitieuze verklaring aflegde waarin hij voor een organisatie pleitte om Franse en Duitse productie van kolen en staal onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen. Deze organisatie, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, welke ook openstond voor deelname van de andere landen van Europa, werd op 18 april 1951 bij het Verdrag van Parijs door Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux landen opgericht en trad in 1952 in werking.
Door het gezamenlijke beheer van de twee strategisch zeer belangrijke basisproducten ontstonden de gemeenschappelijke grondslagen voor een forse naoorlogse Europese economische ontwikkeling terwijl een nieuwe oorlog tussen de voorheen aartsrivalen Frankrijk en Duitsland niet alleen ondenkbaar maar ook materieel onmogelijk zou worden. Met het in werking treden van het Verdrag van Parijs werden de concrete grondslagen gelegd voor de Europese Economische Gemeenschap die 5 jaar later bij het Verdrag van Rome werd opgericht. In de volgende halve eeuw groeide de Europese samenwerking uit tot de huidige Europese Unie. Omdat op 9 mei 1950 met de Schuman verklaring het eerste doorslaggevende initiatief is genomen voor de naoorlogse Europese samenwerking en eenheid, is tijdens de top van Milaan in 1985 besloten om jaarlijks 9 mei uit te roepen tot Europadag.
De Europese ambtenaren hebben een vrije dag en onze leerlingen hebben op een leuke manier uiting gegeven aan het project van Europa.


 


nieuws

login