April 2015

Geachte ouder,

Beste leerling,

Van harte welkom op onze Atheneumchallenge! U weet dat wij als “buitenbeentje” een speciale openschoolavond aanbieden. Dit gebeurt jaarlijks de laatste donderdag voor de paasvakantie. Wij trachten dan een realistisch beeld te geven van de gewone lesactiviteit door alle leerlingen te verplichten aanwezig te zijn tussen 18.30u en 20u. Onze studenten vindt u die avond dus alléén maar  in de klassen. Andere jongeren die u ontmoet in de gangen of op de speelplaats bezoeken onze avondlessen. Wij hopen dat zij in stilte respect tonen voor onze opendeuractiviteiten. Lesgeven met open deuren is immers een moeilijke opdracht omdat de studenten constant afgeleid worden, maar toch opteren wij voor deze pedagogische werkvorm. Een school kiezen gebeurt immers niet op basis van tentoonstellingen in lege klassen of rondleidingen in een gebouw zonder leerlingen.

Vermits emotionele intelligentie onze slaagkansen in het leven met 80% verhoogt, besteden wij zeer veel aandacht aan het verwerven van sociale vaardigheden naast het verstrekken van de nodige vakkennis. Dat het IQ slechts een miniem aandeel van het succes bepaalt, is zelfs al bekend in het juristenmilieu. Toekomstige rechters worden immers gekozen op basis van hun inlevingsvermogen en emotionele vaardigheden.  Als leerkracht ben je in onze school aldus voortdurend belast met een drievoudige opdracht: eerst en vooral moet je de student leren leven in onze maatschappij en werk je aan het verhogen van het EQ. Verder tracht je de vereiste vakkennis te onderwijzen door middel van gevarieerde didactische werkvormen.

Tevens besteed je aandacht aan spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid in minstens drie wereldtalen. Daarom hebben wij in het beroepsonderwijs Frans, Engels of zelfs Duits aangeboden lang voordat de Minister van Onderwijs deze wens uitsprak. In de seminaries kunnen de studenten daarbij ook nog kiezen voor Spaans en Italiaans.

Ondanks het feit dat wij kiezen voor een inspannend pedagogisch project, komen onze leerkrachten graag naar school. “De Martinusschool, onze thuis” is geen holle slogan! Samen met onze studenten vormen we één grote onderwijsfamilie en trachten we elkaar gelukkig te maken tijdens onze gezamenlijke leertijd. Lees het Belang van Bilzen maar eens!

Tenslotte is de hele school fier over de resultaten van onze studenten: zowel de eerste als de tweede graad wonnen talrijke sportieve en culturele wedstrijden. Naast zaalvoetbal en andere sporten in het centrum De Kimpel, kaapten de leerlingen alle prijzen weg tijdens de journalistenwedstrijd waaraan 6 scholen en 300 studenten deelnamen uit alle onderwijsnetten van de regio Zuid-Limburg.

Vrijdag 3 april '15 verwachten wij 150 enthousiaste twaalfjarigen op een leerrijke introductiedag. Tenslotte nodigen wij jullie van harte uit op onze hippische openschooldag op zaterdag 25 april 2015 in de paardenhumaniora, Vrankrijk 2E te Bilzen. Intussen wensen we allen een stralende paasvakantie!

Elisabeth Vanrusselt,

directeur Martinusatheneum Bilzen

 


nieuws

login